Şokolad süýji üçin ýöriteleşdirilen çap edilen iýmit gaplaýyş plastik sowuk möhür filmi

Gysga düşündiriş:

Öz satuw toparymyz, dizaýn toparymyz, tehniki toparymyz, QC topary we paket toparymyz bar.Her bir amal üçin berk hil gözegçilik proseduralarymyz bar.Mundan başga-da, ähli işgärlerimiz ýokary hilli laminirlenen material haýwanlary üçin VMPET PE plastmassa rulon filmi, ýörite logotip dizaýn şampun gaplamasy bilen plastmassa rulon filmi, şu günki güne çenli durmak we uzak möhletleýin gözlemek üçin daşky gurşawdaky müşderileri tüýs ýürekden garşylaýarys. biziň bilen.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

详情 页 1_01

详情 页 0_02

Haryt ady

Şokolad süýji üçin ýöriteleşdirilen çap edilen iýmit gaplaýyş plastik sowuk möhür filmi

Material PE / PE, PET / AL / PE, PET / VMPET / PE, BOPP / CPP.BOPP / VMCPP
Ölçegi Custöriteleşdirilen ululyk
Çap etmek 10-a çenli reňk ýalpyldawuk ýa-da mat agyrlyk çap etmek
Mysal Mugt nusga
Ulanylyşy Plastiki halta gaplaýan towuk guş goz ördek Her dürli iýmit önümleri - süýji, iýmit, şokolad, süýt tozy, çörek, tort,
çaý, kofe we ​​ş.m.
Üstünlik 1. Kislorodyň ýokary päsgelçiligi we ýagty şöhle ýokary tizlikli awtomatiki gaplaýyş maşynyna laýyk gelýär
2.Biz göni plastmassa gaplaýyş haltalary we plastmassa rulon film öndürijisidiris.
3. Önümiňiziň bazarda bäsdeşlige ukyply bolmagy üçin plastmassa gaplaýyş filmleriniň we sumkalarynyň paýhasly we göni bahasy.

详情 页 1_03

冷 封 膜 2 3444 3443 3442详情 页 1_08详情 页 1_09详情 页 1_10详情 页 1_11详情 页 1_12详情 页 1_13

1.Q: Sitata haçan alyp bilerin?
Adatça, soragyňyzy alanymyzdan soň 24 sagadyň dowamynda iň gowy bahamyzy sitata edýäris. Haýyş edýäris, sumkanyň görnüşi, materialy
gurluşy, galyňlygy, dizaýny, mukdary we ş.m.

2.Q: Ilki bilen käbir nusgalary alyp bilerinmi?
Hawa, synag üçin nusgalary iberip bilerin.Nusgalar mugt we müşderiler diňe ýük tölegini tölemeli.
(köpçülikleýin sargyt goýlanda, sargyt töleglerinden alynýar).

3Q: Nusgalary näçe wagt alyp bilerin?Köpçülikleýin önümçilik üçin öňdebaryjy wagt näme?
Tassyklanan faýllaryňyz bilen nusgalar adresiňize iberiler we 3-7 günüň içinde geler. Bu sargyt mukdaryna bagly
we haýyş edýän ýeriňiz.Adatça 10-18 iş gününde.

4Q: Önümçilige başlamazdan ozal hilini nädip deňeşdirmeli?
Nusgalar berip bileris, siz bolsa bir ýa-da birnäçe zady saýlarsyňyz, şondan soň hilini düzeris.Bize nusgalaryňyzy iberiň, bizem ibereris
islegiňize görä ediň.

5Q: Işiňiz nähili?
Biz gaplama haltalarynda ýöriteleşen 20 ýyldan gowrak tejribämiz bolan göni öndüriji.

6Q: OEM / ODM hyzmatyňyz barmy?
Hawa, pes moqdan başga OEM / ODM hyzmatymyz bar.

详情 页 1_14

 


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler